Utbildning i grävande journalistik

 

Sedan i höstas finns det en utbildning på Göteborgs Universitet som handlar om just grävande journalistik och i en intervju med Ulla Sätereie som är prefekt på JMG, kan man läsa lite om vad utbildningen kommer att ha för mål:

– Vi kommer att satsa ännu mer på datajournalistik och grävande i grundutbildningen. Men dessutom startar vi en ettårig masterutbildning i undersökande journalistisk som redan har sökande från hela världen. Utbildningen kommer att helt och hållet vara på engelska och de frågor vi ska diskutera är bland annat vad grävande journalistik kan vara i olika länder och vilka skilda förutsättningar som finns. Dessutom har vi ett programråd med ledamöter från hela världen. Att utbildningen verkligen ligger i tiden visar inte minst den pågående Panamaaffären.

Så, du som har aspirationer på att bli journalist med undersökande fokus har här en gyllene chans att få en eminent utbildning. Kul!

 

9 Nov 2016