Fel inte lämna ut uppgifter

Det var fel av av kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen att inte lämna ut handlignar till journalisten Mats Laggar ville få. Det slog kammarrätten i Sundsvall fast och gick därmed emot sagda styrelser som påstod att de handlingar Laggar hade begärt ut, var tjänsteskrivelser. Kammarrätten slog istället fast att de var offentliga handlingar och omfattas därför av offentlighetsprincipen, som säger att all offentlig handling ska lämnas ut till var och en som begär så. 

Bakgrunden till tvisten

Bakgrunden till det hela var att Laggar, i egenskap av granskande journalist hade begärt ut handlingar som berättade om landstingets omorganisation och det bemötande av cheferna som hade drabbat deras anställda. Landstinget vägrade lämna ut dem, och menade att det inte var offentliga handlingar, utan vad de kallas "arbetsmaterial", det vill säga, om en anställd på en myndighet klottrar i sitt anteckningshäfte, ska det inte anses vara offentliga handlingar. Kammarrätten tyckte med all rätt att det inte var så.

Offentlighetsprincipen unik

Den stora offentlighetsprincip som styr våra myndigheter är omfattande och ganska unik. Inget annat land har så stor offentlighetsprincip. Det för att vem som helst ska kunna begära ut handlingar som rör den själv, någon annan, som kan röra beslut fattade om kommunen, landstinget, riksdagen. Vad som ska anses vara en myndighet är inte helt enkelt. Vad som är offentliga handlingar är heller inte helt solklart. Inte för myndigheterna själva, verkar det som i fallet med Sundsvalls kommun- och landstingsstyrelser i alla fall.

11 Sep 2018