Riskanalys för att få ett bedömningsunderlag

Som journalist, så kan det vara av intresse att läsa olika företags riskanalyser som de gjort, inför ett beslut de har tagit. Särskilt om det som det har lett till är av nyhetsvärde. En riskanalys görs för att bedöma sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser och företaget kan förebygga dem innan de uppstår.

Ny teknik underlättar riskanalys

Ett företag vid namn 21st Century Mobile har skapat en app, som underlättar arbetet med att göra en riskanalys för alla företagare och de kan med sin app se till att företagare får detta;

  • En stabil plattform som prövats tillräckligt mycket för att kännas helt trygg
  • De erbjuder alltid säker informationshantering och trygga kanaler. När man arbetar online är säkerheten oerhört viktig och det har detta företag full respekt för. De vidtar alltid alla säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga
  • När du och ditt företag behöver särskilda lösningar, anpassade efter unika behov, så får du det

Hur fungerar appen?

Riskanalysappen fungerar på följande vis;

  • Du väljer i appen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Ditt formulär sparas i appen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga
18 dec 2015